Gå inte över bron efter vatten

I Sverige har vi naturligt väldigt bra vatten, både i kommunernas VA-system och i enskilda brunnar. Det kommunala dricksvattnet testas regelbundet och håller därför en hög kvalitet. Vattnet i enskilda brunnar kan variera, men oftast är detta vatten i grunden mycket bra och är därför inte hälsovådligt att dricka.

Friskt vatten

På senare år har det blivit mycket populärt att köpa vatten på flaska. Ur miljösynpunkt är det inte någon bra utveckling. De flesta av oss kan hämta vårt dricksvatten ur marken där vi bor vilket är betydligt bättre än att transportera vatten i flaska många mil från en källa som har samma vattenkvalitet som brunnen eller VA-systemet där du bor.

Smakar kranvattnet konstigt? Använd vattenfilter!

Har du egen brunn och tycker att vattnet smakar konstigt bör du testa ditt vatten och åtgärda i ställer för att köpa flaskvatten. Även om du behöver sätta in ett vattenfilter för att få ett gott vatten så betalar det sig snart med tanke på att det kostar dig 2,5 öre i energi att tappa upp en liter vatten ur kranen och minst det tiodubbla att att köpa samma mängd vatten på flaska. Om du upplever problem med ditt brunnsvatten kan du kontakta ett vattenreningsföretag och få en gratis vattenanalys. Renton kan sedan hjälpa till med att ta fram rätt filter för att få bort eventuell bismak eller föroreningar. De har lösningar för de flesta behov.

Flaskvatten inte hållbart

Det är inte bara oekonomiskt att dricka flaskvatten, miljön tar stryk av både framställning och transporter av flaskvatten. Att skicka franskt vatten på flaska närmare 240 mil på lastbil är väl inte direkt klimatsmart. Även de svenska flaskvattenproducenterna belastar miljön med stora koldioxidutsläpp. Produktion av vatten och förpackningar, transport av vattnet och återvinning av förpackningar belastar miljön i Sverige lika mycket som 16 000 oljeeldade villor. Det finns alla skäl till att Våga Vägra Vatten i Flaska.