Hållbara vårdprodukter

Eftersom vården är en bransch som är till för att hjälpa människor är det också viktigt att man köper in produkter som har blivit framställda på miljövänliga och rättvisa sätt. Detta är viktigt för vår allas hälsa, inte bara för patienterna utan även för de som arbetar inom vården.

Några som har tänkt på detta är Landstinget i Blekinge som bland har skrivit om vikten av miljövänlighet.

144428-hospital-care (1)

Köp miljövänligt

Att använda sig av miljövänliga produkter är något som har blivit viktigare för de flesta, oavsett om det är för privat bruk eller inom yrkeslivet. En hållbar utveckling innebär att vi ska tillfredsställa våra behov samtidigt som vi inte förstör för kommande generationer.

Orimliga arbetsvillkor

Att bedriva vård i Sverige med bra, miljövänliga produkter kan ses som en självklarhet, men det borde vara minst lika viktigt att framställningen av dem görs av människor som har bra arbetsomständigheter. Det innebär att de ska ha en skälig lön för sitt arbete och inte behöva arbeta utan ledig tid i en miljö som är hälsofarlig. Ett exempel på hur illa det kan vara är de svenska kirurgsaxarna som tillverkas i Pakistan. På fabriken arbetar barn sju dagar i veckan, 12 timmar om dagen. Dessutom har de en månadslön på knappt 400 kronor och utsätter sig hela tiden för hälsovådliga kemikalier utan att ha tillgång någon skyddsutrustning.

Ett globalt perspektiv

Sverige är långt framskridet när det gäller miljöarbete, men om svenska företag samtidigt köper produkter från U-länder utan att bry sig om arbetarnas villkor eller där ingen hänsyn tas till miljön blir det svårt att motverka den globala miljöförstöringen. Patienter ska kunna förvänta sig att produkterna som används vid omvårdnaden av dem är miljövänliga och tillverkade på ett rättvist sätt. Att företagen då låter underbetalda arbetare i andra länder tillverka vårdprodukter samtidigt som de blir utsatta för starka kemikalier är inte acceptabelt.