Manlig hälsa

Under mannens livstid kan han drabbas av olika åkommor som är just typiska för män. Två exempel är testosteronbrist och manligt håravfall.

Manlig hälsa

Symtomen på testosteronbrist kan vara varierande, och det görs skillnad på kroppsliga, psykiska och sexuella symtom. Kroppsliga symtom kan till exempel vara att mannen får ett lågt blodtryck eller att muskelmassa och styrka blir nedsatt. Ur psykiskt perspektiv kan det innebära depression och nedstämdhet. På ett sexuellt plan så kan testosteronbrist medföra minskad lust och minska förekomsten av spontana erektioner.

Testosteronet får en gradvis minskning hos män efter 40 års ålder. Det är fullt normalt, men ca 20 % drabbas av testosteronbrist. Det finns enligt forskning ett samband mellan hjärtkärlsjukdom och testesteronbrist. Bristen kan även hänga samman med exempelvis njursjukdomar, fetma och diabetes. Testosteronbrist kan antingen behandlas med gel, injektion eller tabletter.

Tappat hår

Manligt håravfall är vanligt att många män drabbas av. Det beror inte på någon sjukdom utan brukar räknas som en naturlig process. Först och främst brukar männen drabbas av ett högre hårfäste vid tinningarna för att sedan eskalera och orsaka växande kal fläck på hjässan.

Manligt håravfall beror på att det manliga könshormonet DHT hämmar hårsäckarna. Det finns dock olika sorters behandling med mer eller mindre framgång. Till exempel är Regaine och Recrea effektiva medel som innehåller ämnet minoxidil. När dessa medel används avstannar hårväxten hos majoriteten av användare, och i vissa fall ger det återväxt av hår. Om man dock skulle upphöra använda dessa medel så kommer håret falla bort igen. Personer med hjärtkärlsjukdomar avråds använda medel som innehåller minoxidil.