Rökning är skadligt för hälsan

Alla idag vet att rökning är skadligt för hälsan och att rökning kan leda till många olika farliga sjukdomar. Ändå är det över en miljard människor som röker i världen. I Sverige är det ungefär en miljon som röker och av dem är det ungefär 7000 personer per år i Sverige som dör i sjukdomar relaterade till rökningen. 

No-Smoking

Sluta röka

Att sluta röka helt är den bästa investeringen man kan göra för sin hälsa. Idag finns det många olika hjälpmedel att ta hjälp av för att lyckas sluta röka och många Vård- och Hälsocentraler erbjuder stöd och grupper för att få hjälp med sitt beroende. Det är framförallt de 3 första månaderna som är svårast då du ska sluta röka. Själva nikotinabstinensen brukar försvinna inom 2 veckor, men psykologiska beroendet, vanan, tar längre tid att bli av med. Här gäller det mycket att vara förberedd på hur man ska handla i olika situationer och tillfällen, hur man på bästa sätt står emot frestelsen.

Ett bra alternativ till att sluta röka är att hitta ett alternativ till sitt beroende, i alla fall till en början. Vi har hittat några bra alternativ att tipsa om:

  • E-ciggen – Du får samma cigarettsmak som du önskar och röken är dessutom helt luktlös och ofarlig, det är bara vattenånga. E-ciggen är dessutom helt utan tobak eller nikotin. Du får samma känsla som med en cigarett men det är helt ofarligt.
  • 1177- Landstinget Västernorrlands egna vårdguide där du hittar kloka råd och tips samt bra information vad som händer i kroppen vid rökning och hur du ska få hjälp att sluta. Du hittar information här.
  • Sluta röka grupp på din Vårdcentral – De flesta Vårdcentraler idag erbjuder ett ”sluta röka” program för sina patienter. Du får då hjälp individuellt och i grupp om hur du på bästa sätt ska kunna sluta röka. För att enklast ta reda på vad din Vårdcentral erbjuder bör du kontakta dem.

vanan

Beroendet

Det är själva nikotinet i cigaretter, och även snus, som gör att vi blir beroende.  Själva cigaretten innehåller över 4000 ämnen, varav ungefär 50 av dem kan orsaka cancer. På kort sikt leder cigaretterna till ökat blodtryck, problem med ökad puls och sammandragna blodkärl. På längre sikt kan rökning leda till ett flertal sjukdomar där KOL är den vanligaste, tätt följd av hjärt och kärlsjukdomar och cancer.

Positiva effekter av att sluta

Rökning är skadligt för hälsan, än hur länge man rökt, men det är aldrig för senat att sluta. Kroppen brukar återhämta sig relativt snabbt efter och detta brukar framförallt visa sig genom en bättre kondition, minskad risk för sjukdom och förtida död. Den skada rökningen gör på lungorna kan efter ett par år återställas av kroppens egna läkningsförmåga, ny lungvävnad bildas och de skadade lungblåsorna återställs.

Så har du inte fimpat än hoppas vi att du med denna hjälp gör det. Lycka till!