Tobaksindustrin passerar inte spårlöst förbi

I dagens värld blir vi mer och mer omgivna av sopberg och det vanligaste skräpet utgörs faktiskt av cigarettfimpen. Fast mer alarmerande är nog miljö- och hälsoförhållandena för de hundratusentals personer – däribland barn – som arbetar på tobaksodlingarna. Detta trots att de tre största tobaksföretagen i världen omsätter mer än McDonalds, Coca Cola Company och Microsoft tillsammans.

Konsekvenser av tobaksodling

Man vill gärna föreställa sig att ju förmögnare ett företag är desto mer skulle de bekymra sig om situationen för de som arbetar åt dem och miljön som omger dem. Tyvärr ser verkligheten inte lika ädel ut, istället är det faktiskt precis tvärtom. Innan du köper din tobak eller dina cigaretter har tobaken redan skördat flera offer. Även om företag inom tobaksodling säger att de bara anställer vuxna, räknar de kallt med att deras arbetsförhållanden är så åtstramade att arbetarna är tvungna att ta hjälp av sina barn för att klara skörden. Många skulle säga att de anställdas situation kan betraktas som slaveri. De gödningsmedel och besprutningsmedel som används är så pass giftiga att de skapar men för livet, framförallt för de som arbetar med produkterna och naturligtvis även för tobakskonsumenterna.

Sluta röka

Att sluta röka är att eliminera de stora riskerna för att bli sjuk, men också ett avståndstagande från tobaksproduktionen. E-cigaretter är en uppstickare på marknaden och kan betraktas som ett alternativ till rökning, framförallt när man försöker sluta röka. E-cigaretter hittas till exempel på SmokeSmart och många kan vittna om att det är ett effektivt hjälpmedel för att sluta röka. Dessutom kan man samtidigt ta avstånd till de arbetsförhållanden som råder inom tobaksföretag.

Turné Tobaksbarn

Nu turnerar en föreläsning runt på Sveriges skolor som heter ”Tobaksbarn” som framförallt fokuserar på industrin bakom tobaken och inte på rökningen i sig. Istället för tobak skulle livsmedel kunna odlas, precis som att istället för vapenindustrin skulle kunna producera verktyg och redskap istället för vapen, det är fråga om att göra ett val. Som konsument kan man uttrycka det man önskar istället för att nöja sig endast med det som bjuds.