Vad är hälsa?

Hälsa är ett ganska individuellt begrepp och därför ganska svårt att konkretisera. Det som generellt kännetecknar en bra hälsa är att uppleva välbefinnande både fysiskt, psykiskt och socialt utan att vara drabbad av några sjukdomar, och hur vi uppnår det är olika från person till person.

Vad som tyvärr sätter käppar i hjulet för att uppnå optimal hälsa är ofta just sjukdomar, och några av våra vanligaste välfärdssjukdomar är cancer, diabetes typ 2 och hjärt-och kärlsjukdomar. Den sistnämnda är faktiskt den främsta dödsorsaken i vår del av världen, och det hänger ofta ihop med livsstilsrelaterade faktorer som går att påverka.

Vad gäller just hjärt- och kärlsjukdom hänger mycket på att ha praktisk kunskap om någon drabbas av ett plötsligt hjärtstopp eller en stroke. Det är ofta allmänheten som är först på plats och tack vare kunskap om HLR har man kunnat rädda många liv genom åren. HLR hjälper till att syresätta organen och håller igång blodomloppet i väntan på hjälp från hjärtstartare eller ambulanspersonal, och ökar chanserna att överleva ett hjärtstopp med hela 2-3 gånger. En kurs tar bara två timmar men ger mycket värdefull kompetens.

Att vara medveten om sin livsstil och skaffa sig kunskap om vad som orkar livsstilsrelaterade sjukdomar är ett avgörande steg för att uppnå bättre hälsa. Några generella råd att ta till sig för att minska risken att drabbas av våra vanligaste sjukdomar som cancer, diabetes typ 2 och hjärt-kärlsjukdom är att ägna sig åt fysisk aktivitet, undvika alkohol och tobak, sova tillräckligt, äta hälsosamt och stressa mindre – då har du kommit en bra bit på vägen. Hälsa är en komplex helhet, så identifiera vad som inverkar på din livskvalitet och ditt mående och fokusera främst på att ändra dessa delar. Genom att må bra inifrån och ut minskar risken markant att drabbas av sjukdomar.